188
Daardoor zijn routinematige taken weggenomen en blijven de ingewikkelde werkzaamheden over.’ Zowel Dekker als Zijlstra pleit daarom voor nieuwe, eenvoudigere banen waarmee mensen met een afstand tot ... lees hele artikel