9
De gemeente Den Haag heeft besloten ontslag te verlenen aan Ellen Walraven met ingang van 13 mei als lid van de adviescommissie voor het meerjarenbeleidsplan voor de kunst- en cultuursector. De reden ... lees hele artikel