12
De werknemer kan dit ook doen als verweer of als tegenverzoek in een ontslagzaak. Op basis van goed werkgeverschap kan de werkgever dan verplicht zijn om in te stemmen met een redelijk verzoek van de ... lees hele artikel