123
Deze bedroeg in december 3,6 procent van de beroepsbevolking. De ar­beids­par­ti­ci­pa­tie van 45-plussers is de afgelopen twintig jaar sterker toegenomen dan die van jongeren Parttime Het aantal uren ... lees hele artikel