144
Onder aanvoering van actiegroep PO in Actie kwamen de leraren opnieuw in opstand. Dat had (deels) het gewenste resultaat. In de cao van 2018 kwam iets meer geld beschikbaar: 340 miljoen voor extra ... lees hele artikel