156
Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk. De uitkering was voor hen aanvullend. Van de 15- tot 75-jarigen met een ... lees hele artikel