155
De tentoonstelling Modern Perspectives is van revolutionair elan doortrokken. De namen van 35 fotografen en filmers wier werk in het Stadsarchief van Amsterdam wordt getoond, zijn allang beroemd en ... lees hele artikel