177
Doordat het werk op het land enige tijd heeft stilgelegen is momenteel goed te zien waar de mol actief is. Waar zijn nog molshopen te vinden? Ze zijn niet aan te treffen in de echt groene graslanden. lees hele artikel